headerphoto
Główna

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON są to turnusy dla osób niepełnosprawnych, na które otrzymuje się dofinansowanie.

O pokrycie części kosztów wyjazdu może starać się osoba niepełnosprawna, która została skierowana na turnus rehabilitacyjny przez swojego lekarza prowadzącego. Ważne jest, aby osoba, która stara się dofinansowanie nie korzystała w bieżącym roku ze środków pieniężnych Funduszu Zdrowia. 
Oczywiście możliwy jest zarówno turnus w górach, uzdrowiskach, jak i nad morzem, jednak dany ośrodek musi znajdować się w rejestrze ośrodków współpracujących z Funduszem i może być to ośrodek z Ponadto organizator turnusu musi być oficjalnym organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, a także znajdować się z tego tytułu w odpowiednim rejestrze. Do obowiązków wnioskodawcy należy również przedstawienie zaświadczenia o dochodach, a także poinformowanie ile osób należy do wspólnego gospodarstwa domowego. 
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada zaświadczenie o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie dla swojego opiekuna, który będzie świadczył opiekę podczas turnusu rehabilitacyjnego. Podobnie jest w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia. 
Warunków jest kilka.
Przede wszystkim lekarz prowadzący, który kieruje osobę niepełnosprawną, musi zaświadczyć o niezbędności opiekuna. Po drugie opiekun nie może być pracownikiem ośrodku, musi posiadać ukończony 18 rok życia lub 16 rok życia (jeśli jest rodziną osoby niepełnosprawnej oraz mieszka z nią). Turnusy rehabilitacyjne to świetna opcja na poprawę swojego stanu zdrowia poprzez masaże, zabiegi zdrowotne, a także szereg innych atrakcji.

Zobacz to na zdjęciach:

masaże

turnusy rehabilitacyjne z pfron

turnus w górach


Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy