headerphoto
Główna

grudzień 2017

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON Turnusy rehabilitacyjne z PFRON są to turnusy dla osób niepełnosprawnych, na które otrzymuje się dofinansowanie. O pokrycie części kosztów wyjazdu może starać się osoba niepełnosprawna, która została skierowana na turnus rehabilitacyjny przez swojego lekarza prowadzącego. Ważne jest, aby osoba, która stara się dofinansowanie nie korzystała w bieżącym roku ze środków pieniężnych Funduszu Zdrowia. Oczywiście możliwy jest